2016, സെപ്റ്റംബർ 9, വെള്ളിയാഴ്‌ചVIII Hin Qn Aug 2016 Analysis
1. ചോദ്യം 6 ല്‍ बहस എന്ന വാക്ക് കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിചിതമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കാന്‍ പറ്റില്ല.

2. ചോദ്യം 8 ല്‍ राजकुमारों के चरित्र पर टिप्पणी लिखें എന്നത് കുഴക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. മൂന്നുപേരുടെയും സ്വഭാവം ഒന്നാകണമെന്നില്ലല്ലോ. മൂന്നുപേര്‍ക്കും പൊതുവായിട്ടുള്ളത് അഹങ്കാരം മാത്രമേയുള്ളൂ. അതുവെച്ച് ഈ ചോദ്യത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരമെഴുതുക എന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലായില്ല. ശീര്‍ഷകം കൂടി എഴുതാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത് വല്ലാത്ത പുലിവാലായിപ്പോയി.

3. 9 മുതല്‍ 11 വരെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരമെഴുതാനായി കൊടുത്ത കവിതാഭാഗം തെറ്റിച്ചാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. दुख-सुख की निशा-दिवा में എന്നാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. എങ്കില്‍ മാത്രമേ പത്താമത്തെ ചോദ്യമനുസരിച്ച് ദുഖത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമായി निशा എന്ന് ഉത്തരമെഴുതാന്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. दुख എന്ന പദവും उत्पीड़न എന്ന പദവും സമാനസ്വഭാവമുള്ളവയായതിനാല്‍ കുട്ടികള്‍ उत्पीड़न എന്ന് ഉത്തരമെഴുതിയാലും കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല. ഈ കവിതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോള്‍ അധ്യാപകര്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് अविरत सुख भी उत्पीड़न എന്ന വരിയാണ്. ഇത് കുട്ടികള്‍ക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ എത്ര കുട്ടികള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാനാവില്ല. അതേ വരിതന്നെ വിശദീകരിക്കാന്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അധ്യാപകര്‍ക്ക് കരണത്ത് അടികിട്ടിയപോലെയായി.
 
4. ചോദ്യം 14 ല്‍ മാതൃകയായി ഇടതുഭാഗത്ത് കൊടുത്തത് हड्डियाँ पड़ी दिखाई देती है എന്നാണ്. ഇവിടെ हैं എന്ന് ബഹുവചനരൂപത്തിലായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്. വലതുഭാഗത്ത് थीं എന്ന് കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മാതൃക വെച്ച് बहिन ...... रहती है എന്ന ഏകവചനത്തിലുള്ള വാക്യത്തിനും വലതുഭാഗത്ത് थीं കുട്ടി പ്രയോഗിച്ചാല്‍ മാര്‍ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിവരില്ലേ? കാരണം തെറ്റായ മാതൃകയല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തവാക്യവും ഇതുപോലെ ഏകവചനമായതുകൊണ്ട് ഇതേ തെറ്റ് ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

5. 16 മുതല്‍ 17 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള संस्मरण തീരെ ശരിയായില്ല. എവിടുന്നാണ് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ഇത്തരം ഒരു ഗദ്യഭാഗം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് സംശയിച്ചുപോയി. വാക്യങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. എല്ലാം മുഴച്ചുനില്‍ക്കുന്ന വാക്യങ്ങള്‍. എന്തുപറ്റി ചോദ്യകര്‍ത്താക്കള്‍ക്കെന്ന് അതിശയിച്ചുപോയി. ഒന്നാമത്തെ വാക്യവും രണ്ടാമത്തെ വാക്യവും യോജിക്കുന്നില്ല. മൊത്തത്തില്‍ എങ്ങനെയോ തട്ടിക്കൂട്ടിയെടുത്തതായിത്തോന്നി. और എന്ന യോജകത്തിന്റെ പ്രയോഗം തീരെ യോജിക്കാത്തതായി. क्योंकि എന്ന യോജകവും വാക്യത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ വെച്ചുകാച്ചിയത് ശരിയായില്ല. फिर എന്ന വാക്കിന്റെ പ്രയോഗം ഓരോ തവണയും അനുചിതമായി. വര്‍ത്തമാനകാലവും ഭൂതകാലവും മാറി മാറി പ്രയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തതയും ഇല്ലാതായി. ഈ വിവാദകാലത്ത് നായയെ എന്തിനാണ് ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചതെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും പിടികിട്ടുന്നില്ല. മിണ്ടാപ്രാണിയുടെ തലയില്‍ മാങ്ങവീണതും നല്ലസന്ദേശമല്ല.

6. ചോദ്യം 17ല്‍ जब मैं मेले पर जाता हूँ എന്ന വാക്യത്തില്‍ हूँ എന്നതിന് മാത്രമേ അടിവരയുള്ളൂ. അതാകട്ടെ ഒരു സഹായക്രിയയുമാണ്. സഹായക്രിയക്ക് മുഖ്യക്രിയയുമായാണ് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടാവുന്നത്. എന്നാല്‍ ഉത്തരമായി മുഖ്യക്രിയ കൊടുത്തിട്ടുമില്ല. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ जाता हूँ എന്നതിനായിരുന്നു അടിവരയിടേണ്ടിയിരുന്നത്.

7. ഓരോ ചോദ്യവും സ്വതന്ത്രമായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ചോദ്യം 18ല്‍ यह बताते हुए मुझे शर्म आई എന്നത് मुझे എന്നത് ആരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നത് എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. നല്ല നിലവാരം പുലര്‍ത്തുന്ന കുട്ടി അത് മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം എന്നാല്‍ അധ്യാപകര്‍ അങ്ങനെ കൊടുക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തതാണ്. हम तीनों इस बात पर गर्व कर सकते हैं എന്നതിലും ഇതേ പ്രശ്നം കാണാം. हम എന്നാല്‍ ആരാണെന്ന് ചില കുട്ടികള്‍ക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം. എന്നാല്‍ അധ്യാപകര്‍ ഈ രീതി സ്വീകരിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തതാണ്. എന്നാല്‍ सबको यह सीखना चाहिए कि अच्छा इनसान कैसे बन जा सकता है എന്നതില്‍ ഈ പ്രശ്നം ഇല്ലെന്ന് കാണാവുന്നതാണ്.

8. ചോദ്യം 19 बीरबल-बूढ़ी महिला वार्तालाप കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രയാസകരമാണ്. കാരണം ഇവര്‍ തമ്മിലുള്ള ഒരു വാക്യമെങ്കിലും പാഠത്തില്‍ കാണാന്‍ കഴിയില്ലെന്നതു തന്നെ. പാഠത്തിന്റെ ഇത്തരം ഒരു സന്ദര്‍ഭത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു वार्तालाप ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു.

9. ചോദ്യപേപ്പര്‍ നോക്കിയപ്പോള്‍ ആശ്ചര്യം തോന്നി. टिप्पणी കൊണ്ടുള്ള പൊങ്കാല തന്നെയായിപ്പോയി. എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം टिप्पणी എന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ചോദ്യം 3. कविता के आशय को टिप्पणी के रूप में लिखें और टिप्पणी के लिए शीर्षक दें, ചോദ്യം 8. ज्ञानमार्ग एकांकी के आधार पर राजकुमारों के चरित्र पर टिप्पणी लिखें और टिप्पणी के लिए शीर्षक दें, ചോദ്യം 11. अविरत दुख है उत्मीड़न/अविरत सुख भी उत्पीड़न- कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? टिप्पणी लिखें।
10. ചോദ്യം 17ന് ശേഷം ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം കൂടിയതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങള്‍ തീര്‍ന്നതായി ചില കുട്ടികള്‍ സംശയിക്കുകയും 18,19 ചോദ്യങ്ങള്‍ വിട്ടുകളഞ്ഞ് 7 മാര്‍ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ചോദ്യം 19നെ ചോദ്യം 18 ആക്കി 17ന് താഴെ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കില്‍ ഈ ബാലശാപത്തില്‍നിന്ന് ഒഴിവാകാമായിരുന്നു.
നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ उत्तर लिखने से पहले प्रश्नों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें എന്ന് പറഞ്ഞതില്‍ ഇത്രയും വലിയ ചതിയുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രത്രീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല 
.
ചുരുക്കത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ പ്രൈമറിയില്‍ നിന്ന് ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് കാലുകുത്തിയ കുരുന്നുകള്‍ക്ക് ഹിന്ദി ഒരു പേടിസ്വപ്നമാക്കിമാറ്റുന്നതില്‍ ചോദ്യകര്‍ത്താക്കള്‍ തീര്‍ത്തും വിജയിച്ചു എന്ന് വിയിരുത്താവുന്നതാണ്.
ടി.കെ. ഈശ്വരന്‍ നമ്പൂതിരി
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് മാതമംഗലം, കണ്ണൂര്‍
ഫോണ്‍ഃ 9747120252, 7025037218

2016, സെപ്റ്റംബർ 8, വ്യാഴാഴ്‌ചFIRST TERMINAL EVALUATION
HINDI
Std V111 Score : 40
ANSWER KEY Time : 90 mts


Qn.No
Value point / Indicators
Score
per point
Total
Score
1
परिसर साफ़ रखने की बात कहती है।
1
1
2
वर्षा से तालों को भर दो
जल का करो बचाव ।
2
2
3
कविता का आशय ,शिल्प,प्रासंगिकता ,अपना दृष्टिकोणआदि पर
टिप्पणी लिखी है और उचित शीर्षक दिया है।
समग्र रूप से कविता का आशय को लेकर टिप्पणी लिखी है
और उचित शीर्षक भी दिया है।
कविता के सामान्य आशय को लेकर टिप्पणी लिखी है।
कविता पर टिप्पणी लिखने की कोशिश की है।
अथवा
संक्षिप्त और प्रभावशाली संदेश आकर्षक रूप से पोस्टर के रूप में प्रस्तुत किया है।
संक्षिप्त संदेश आकर्षक रूप से पोस्टर के रूप में प्रस्तुत किया है।
पोस्टर के रूप में संदेश प्रस्तुत किया है।
पोस्टर बनाने की कोशिश की है।

4


3

2
1


4

3
2

1

44
4
पिता ने घर तक की अठारह मील की दूरी पैदल चलने का निश्चय किया ।
1
1
5
तारीख के साथ आत्मनिषठ भाषा में उत्तमपुरुष नज़रिए से विचारों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है।
आत्मनिषठ भाषा में विचारों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है।
आँशिक रूप से आत्मनिषठ भाषा में विचारों को प्रस्तुत किया है।
डायरी लिखने का प्रयास किया है।

4

3

2
1
4
6
तीनों राजकुमारोंं में अधिक ज्ञानी कौन है -इस बात पर बहस होता है।
1
1
7
अहंकार
1
1
8
चरित्र पर विश्लेषण करके उचित शीर्षक देकर टिप्पणी लिखा है।
घटनाओं का उल्लेख करके चरित्र पर टिप्पणी लिखा है।
चरित्र पर टिप्पणी लिखने का प्रयास किया है।
3

2
1


3
9
निशा- दिवा
1
1
10
उत्पीडन
1
1
11
भावार्थ व्यक्त करते हुए टिप्पणी लिखा है।
पूर्ण रूप से लिखा है।
लिखने का प्रयास किया है।
3

2
1


3
12
आशय समझकर अपना विचार व्यक्त करके उत्तर लिखा है।
आशय समझकर उत्तर लिखा है।
2

1

2
13
आशय समझकर अपना मत व्यक्त करके उत्तर लिखा है।
आशय समझकर उत्तर लिखा है।
2

1

2
14
हड्डियाँ पड़ी दिखाई देती है। - हड्डियाँ पड़ी दिखाई देती थीं
बहिन शहर जाने के इंतज़ार में रहती है। - बहिन शहर जाने के इंतज़ार में रहती थी।
पिताजी के पीछे-पीछे कार चलाता है।- पिताजी के पीछे-पीछे कार चलाता था ।


1
1


2
15
ज्ञान सबकी भलाई केलिए है।
दूसरोंं को नुकसान पहुँचानेवाला ज्ञान अज्ञान है।
1

12
16
तारीख के साथ रूपरेखा का पालन करके प्रसंगारुकूल ढंग से पत्र लिखा है।
अंशिक रूप से प्रसंगानुकूल ढंग से रूपरेखा का पालन करके पत्र लिखा है।
रूपरेखा का पालन करके दो-तीन वाक्य लिखे है।
लिखने का प्रयास किया है।
4

3
2
14
17
मुझे
1
1
18
हम तीनों इस बात पर गर्व कर सकते हैं
कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है।
यह बताते हुए मुझे बहूत शर्म आई
कि मैं जाँन बेन की एक पश्चिमी फिल्म देख रहा था ।
सबको यह सीखना चाहिए
कि अच्छा इनसान कैसे बन जा सकता है।

1


1

1


3
19
प्रसंग के अनुकूल पात्रोचित वार्तालाप कल्पना के साथ लिखा है।
प्रसंग के अनुकूल पात्रोचित वार्तालाप लिखा है।
आँशिक रूप से प्रसंग के अनुकूल वार्तालाप लिखा है।
लिखने का प्रयास किया है।
4

3
2
1


4Prepared by Asok kumar N.A , H.S.A.(Hindi) GHSS Perumpalam ,Alappuzha (dt)
Email : ashokpatanjalikumar@gmail.com Mob: 9447378576

കണ്ണൂര്‍ കടക്കരപ്പളളി ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സിലെ  രവി മാഷ് പത്താം ക്ളാസിലെ ഉത്തരസൂചികയുമായി
എത്തിയിരിക്കുന്നു. വര്‍ഷങ്ങളായി  തുടരുന്ന ഈ വര്‍ക്കുകള്‍ക്ക് അനാമിക ഹിന്ദി ബ്ളോഗിന്റെ 
നന്ദിയും കടപ്പാടും രവിമാഷിനെ അറിയിക്കുന്നു.


X Hin Qn Aug 2016 Ans
सूचनाः कविता पढ़ें और 1 से 3 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखें।
1. सही प्रस्ताव चुनकर लिखें।                                                 1
मकसद की याद दिलानेवाले सपनों को पालना है।
2. यह आशयवाली दो पंक्तियाँ चुनकर लिखें ।                               2
हमें निंद तोड़नेवाले सपनों को पालना है ।
हम उन सपनों को पालेंगे
जो नींद चुरा ले जाते है ।
3. कविता पर टिप्पणी                                                      4
    'हम उन सपनों को पालेंगे' नामक छोटी कविता में रचनाकार कहते हैं कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए 'अच्छे सपने देखने' हैं। 'सपना देखना' एक शैली है। इसका मतलब परंपरागत अर्थ से बिलकुल भिन्न है।
     सपना हम प्रायः सोते वक्त देखते हैं। लेकिन वह तो सार्थक होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन 'सपना देखना' एक शैली बन जाए तो मतलब है जिंदगी में अच्छे पद पर पहुँचने के लिए या अच्छे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना। डॉ. कलाम ने कहा था कि सपने वे नहीं हैं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वे हैं जिसके लिए हम नींद छोड़ देते हैं। सपने हमारी नींद चुरा ले जाएँ, मन में बेचैनी लाएँ, जो हमें सदा हमारा लक्ष्य याद कराएँ, हमारे मन में ज्याति जगाएँ। याने यहाँ सपना देखना एक काल्पनिक बात नहीं। जिंदगी में अच्छे परिणाम के लिए, अच्छे लक्ष्यों को साकार कराने के लिए परिश्रम होते हैं वे ही सही सपने हैं।
    समाज में बहुत से लोग आलसी और लक्ष्यहीन हैं। ऐसी हालत में पाठकों को, विशेषतः बच्चों और युवकों को अच्छे सपने देखने का उपदेश देनेवाली यह कविता बहुत अच्छी और प्रासंगिक है।
(सोते वक्त : सोते समय, संभावना : സാധ്യത बेचैनी : अशांति, याद कराना : ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുക, काल्पनिक : സാങ്കല്‍പികമായ, साकार करना : സാക്ഷാല്‍ക്കരിക്കുക)
सूचनाः प्रश्न 4-6 गद्यांश के आधार पर उत्तर लिखें।
4. बेला और साहिल दोनों पाँचवीं कक्षा में पढ़नेवाले दो छात्र हैं। दोनों अच्छे मित्र हैं। वे एकसाथ स्कूल जाते हैं और रास्ते में खेतों में बीरबहूटियों को ढूँढते हैं। कक्षा में हैं तो साहिल जो करता है वही बेला भी करती है। कविता पढ़ते समय, पानी पीने जाते समय आदि विभिन्न कार्य वे एकसाथ करते हैं। वे एक दूसरे की कॉपी में चित्र बनाते थे। पाँचवीं का रिज़ल्ट आने पर दोनों बहुत दुखी होते हैं, आँखें डबड़बाती हैं क्योंकि छठी कक्षा में दोनों अलग-अलग स्कूलों में पढ़नेवाले हैं।
6. गद्यांश पर पटकथा                                                4
फुलेरा कस्बे की एक गली। पूर्वाह्न 11 बजे।
एक लड़का और लड़की। दोनों 10-11 साल के हैं, स्कूली यूनिफार्म में हैं। गली की एक ओर छाया में दोनों खड़े हैं।
बेलाः साहिल, हम दोनों पाँचवीं पास हो गये हैं। हैं न?
साहिलः हाँ बेला। हम दोनों अगले साल छठी कक्षा में पढ़ेंगे।
बेलाः साहिल, अगले साल तुम कहाँ पढ़ोगे?
साहिलः तुम कहाँ पढ़ोगी?
बेलाः मेरे पापा कह रहे थे कि मुझे राजकीय कन्या पाठशाला में पढ़ाएँगे। और तुम?
साहिलः मुझे अगले साल अजमेर भेज देंगे। वहाँ एक हॉस्टल है, घर से दूर वहाँ अकेला रहूँगा।
बेलाः क्यों साहिल?
साहिलः पता नहीं क्यों।
7. कवि के अनुसार अक्षौहिणी सेना को अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु का पुत्र अभिमन्यु चुनौती देगा। 1
8. पंक्तियों की प्रासंगिकता                                               4
हिंदी के मशहूर कवि धर्मवीर भारती की कविता टूटा पहिया में लघुमानव की प्रधानता पर बल दिया गया है। अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश किए दुस्साहसी अभिमन्यु का, कौरव सेना के महारथियों ने मिलकर सामना किया। उसे निरायुध बना दिया, रथ, सारथी, घोड़े आदि नष्ट कर दिए गए। ऐसे अवसर पर अभिमन्यु रणक्षेत्र में अकेला और निरायुध बन जाता है। निराश्रय अभिमन्यु एक टूटे पहिए की सहायता से दुश्मनों का सामना करता है। याने एक टूटा हुआ पहिया भी कभी-कभी बड़ी किसी को सहायता दे सकता है, बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस प्रकार एक लघु मानव भी कभी-कभी क्रांति का वाहक तक बन जा सकता है। कवि सभीको याद दिलाता है कि लघु मानवों की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।
(सामना करना : നേരിടുക भूमिका निभाना : സ്ഥാനം വഹിക്കുക क्रांति का वाहक : വിപ്ലവവാഹകന്‍ उपेक्षा करना : അവഗണിക്കുക)
सूचनाः प्रश्न 9-11 गद्यांश के आधार पर
9. प्रस्तुत प्रसंग में दम निकल जाना का मतलब है थक जाना          1
10. जटायु की हालत ऐसी थी। जटायु का हाल ऐसा था                 1
11. जटायु की डायरी                                             4
तारीखः.................
स्थानः..................
      आज मैं फेलू और तोपसे के साथ जैसलमेर जा रहा था। पता नहीं किसका षड्यंत्र था हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। हमें तो आठ मील दूर रामदेवरा स्टेशन पहुँचना था। थोड़ी देर के बाद ऊँटों का एक दल आता दिखाई पड़ा। फेलू ने कहा कि ऊँटों से स्टेशन तक जाएँगे। ऊँटों पर चढ़ने की इच्छा था लेकिन उस जानवर को सामने पाकर डर लगा। वाप रे! क्या जानवर है! नशेड़ियों की तरह अधखुली और मदहोश आँखें, ऊबड़-खाबड़ कुदाल जैसे दाँत, लटके हुए होंठ उलटकर न जाने क्या चबाते रहते हैं। फेलू और तोपसे जल्दी ही उनपर चढ़े। लेकिन मैं जल्दी चढ़ नहीं पाया। ऊँटों पर हिंडोला खाते हुए चलते समय रेलगाड़ी आती हुई दिखाई दी। पटरी के पास तेज़ चलकर गाड़ी को रोकने के लिए रूमाल हिलाया। लेकिन गाड़ी तो बिना रुके चली गई। फिर रामदेवरा तक ऊँटों पर चलकर ही पहुँच गए। आज की यात्रा एक विचित्र अनुभव था।
(षड्यंत्र : ഗൂഢാലോചന)
12-14 गद्यांश के आधार पर उत्तर
12. छत से गिरने के कारण बेला के सिर पर चोट लगी थी। अतः सिर में पट्टी बँधवाने के लिए वह अस्पताल आयी।                                                                1
13. इमली की डाली पकड़कर झूलते समय स्टूल पर गिरने से साहिल की पिंडली में स्टूल की कील से चोट लगी। उसे पट्टी बँधवाने के लिए वह अस्पताल ले जाया गया।        2
14. बेला-साहिल वार्तालाप                                          4
साहिलः बेला क्यों आई हो?
बेलाः मेरे सिर पर पट्टी बँधवाने के लिए।
साः ठीक नहीं हुआ?
बेः नहीं। और 4-5 दिन लगेंगे। तुम क्यों आए?
साः मेरी पिंडली में चोट लगी है।
बेः कैसे?
साः इमली की डाली पकड़कर झूम रहा था। स्टूल पर गिरा। बेला, यह मेरे पिताजी है।
तुम्हारे साथ कौन है?
(अपने पिताजी से) पापा, यह बेला, मेरी सहपाठी है।
साहिल के पिताजीः कैसी हो बेटा?
बेः जी मैं ठीक हूँ।
साः तुम्हारे साथ कौन आए हैं?
बेः मेरे साथ पिताजी हैं, फार्मसी से दवाएँ ले रहे हैं।
साः तुम कल स्कूल नहीं आओगी?
बेः ज़रूर आऊँगी। तुम्हारी चोट ठीक होने में कितने दिन लगेंगे?
साः पता नहीं। लगता है जल्दी ठीक हो जाएगी। कुछ दिन तक गोलियाँ भी हैं। तो कल मिलेंगे बेला।
बेः ठीक है। (गोलियाँ : ഗുളികകള്‍)
15-16 कवितांश के आधार पर उत्तर
15. कवि व्यक्ति की हताशा को जानता था।                                   1
16. कवितांश के आधार पर व्याख्या                                      4
       विनोदकुमार शुक्ल की कविता हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था के अनुसार एक व्यक्ति को जानने का मतलब उस व्यक्ति के नाम, पता, उम्र, ओहदा आदि से जानना नहीं। सही जानना यह है कि किसी व्यक्ति को उसकी हताशा, निराशा, असहायता या उसके संकट से जानना। किसी मुसीबत में पड़े व्यक्ति को हम उसके नाम, पता, उम्र, जाति, ओहदा, धर्म आदि जानकर उसे बचाने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन हम यह जानते हैं कि उस व्यक्ति को हमारी मदद की ज़रूरत होती है। तब उसकी सहायता करना हमारा दायित्व होता है। उसके प्रति अनुताप प्रकट करना होता है। ऐसे एक व्यक्ति को हाथ देकर उसे उठने में सहायता करना, कंधा देकर साथ-साथ चलना या सांत्वना देना आदि अत्यंत आवश्यक होता है। तब उस हताश व्यक्ति को बहुत बड़ा आराम मिलता है। कभी-कभी हताशा के कारण लोग आत्महत्या तक करते हैं। ऐसा व्यक्ति सही समय पर हमारी सहायता मिलने पर जिंदगी की ओर वापस आ जाता है। याने यहाँ उसकी हताशा, निराशा, असहायता या उसके संकट से नहीं जानते तो हम कुछ नहीं जानते। याने दो मनुष्यों के बीच मनुष्यता का अहसास यानी मानवीय संवेदना होना ज़रूरी है।
17. संबंध पहचानकर सही मिलान                                         3
एक दूसरे के बहुत नज़दीक रहकर
बल्कि कहना चाहिए कि बिलकुल सटकर बीरबहूटियाँ खोजते थे।
यह व्यक्ति मुसीबत में है
और हमारी मदद की ज़रूरत है
ऊँट देखकर हमें हँसी-सी आती है
लेकिन उनको (राजस्थान वालों को) नहीं।
                      Ravi. M., GHSS, Kadannappally, Kannur.