2018, മാർച്ച് 15, വ്യാഴാഴ്‌ച


ആശങ്കയകറ്റി ഹിന്ദി പരീക്ഷ
SSLC ഹിന്ദി പരീക്ഷാ വിശകലനം
അശോക് കുമാര്‍ N.A
H.S.A ഹിന്ദി
ഗവ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ , പെരുമ്പളം
ആലപ്പുഴ ജില്ലഇത്തവണത്തെ എസ്സ്.എസ്സ്.എല്‍.സി. ഹിന്ദി പരീക്ഷ ശരാശരി നിലവാരം പുലര്‍ത്താനേ കഴിഞ്ഞളളു. അതിനാല്‍ തന്നെ എപ്ളസ് കുറയുമെന്ന കാര്യത്തില്‍തര്‍ക്കമില്ല. ചോദ്യകര്‍ത്താവിന്റെ പിഴവുകൊണ്ട് മാര്‍ക്ക് ദാനമായി നല്‍കിയേക്കാം.ഏററവും നല്ല രസകരമായ കാര്യം ക്രിസതുമസ്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചചോദ്യത്തിലെ -വാക്യപിരമിഡ് - തെറ്റ് ആവര്‍ത്തിച്ചു എന്നുളളതാണ്. ആട്ടെ ഈ വാക്യ പിരമിഡ് ഏത് മെക്കാളെയുടെ കണ്ടുപിടിത്തമാണ്? ഈ ചോദ്യം ഏത് പഠനനേട്ടവുമായി ബന്ധമുളളതാണ് ? പൊതുപരീക്ഷയും മോഡല്‍ പരീക്ഷയും തമ്മില്‍ ബന്ധമില്ലാതെ പോയി. ഇത്രയധികം കുട്ടികള്‍ പരീക്ഷയെഴുതുന്നതില്‍ നിരുത്തരവാദിത്വമായ പിഴവാണ് ചോദ്യകര്‍ത്താവിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രൂഫ് റീഡിംഗോ ട്രൈഔട്ടോ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണ്, മലയാളം, ഇംഗ്ളീഷ് എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍ സാമാന്യം തെറ്റില്ലാതെ പോയപ്പോള്‍ ഹിന്ദി അബദ്ധ പഞ്ചാംഗമായി മാറി. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഒരുക്കം , ചോദ്യശേഖരം , സമഗ്ര പോര്‍ട്ടല്‍ എന്നിവയെ പാടെ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യ കര‍ത്താവ് ഇവിടെ തന്റെ പാണ്ഡിത്യം പ്രദര്‍ശനം തുടരുന്നു.

ഒന്നു മുതല്‍ മൂന്നു വരെയുളള ചോദ്യങ്ങള്‍ ബീര‍ബഹൂട്ടി എന്ന കഥയെ ആധാരമാക്കിയായിരുന്നു.
ചോദ്യം ഒന്ന് ശരിയായ പ്രസ്താവന തെരഞ്ഞെടുത്തെഴുതാനുളളതായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുത്തെഴുതാനുളള ചോദ്യമടക്കം ആകെ ചത്തു മാര്‍ക്കിന്റെ നാല് ചോദ്യഞ്ഞള്‍..രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരംവ്യാകരണ ധാരണയില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികള്‍ തെറ്റിച്ചു. ക്രിയയുടെ ശരിയായ ഉത്തരം തെരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുന്നതില്‍ കുട്ടികളെ കബളിപ്പിക്കാന്‍ ചോദ്യ കര്‍ത്താവിനു കഴിഞ്ഞു.
നാലും അഞ്ചും ചോദ്യങ്ങള്‍ സബസേ ബഡാ ഷോമാന്‍ എന്ന ജീവചരിത്രാംശത്തെ ആസ്പദമാക്കിയായിരുന്നു.
സംഭാഷണത്തിന് ചോയ്സ് പ്രതീക്ഷിച്ചവര്‍ക്കത് അതൊരു പ്രഹരമായിരുന്നു.എന്നാലും പാഠം നല്ല പൊലെ മനസ്സിലാക്കിയ കുട്ടികള്‍ക്ക് സംഭാഷണം പ്രശ്നമാകില്ല. ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കവിതാ ഭാഗത്തുനിന്നു തന്നെ ഉത്തരം എഴുതാന്‍ സാധിക്കുന്നതാണ​. ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കവിതയുടെ ആശയം എഴുതുന്നതും പ്രയാസമാകില്ല. എട്ടു മുതല്‍ പത്തു വരെയുളള ചോദ്യങ്ഞള്‍ ഠാക്കുര്‍ കാ കുവാം എന്ന കഥയോ ആധാരമാക്കിയുളളതാണ്. എടാടാമത്തെ ചോദ്യം ഹിന്ദിയില്‍ ശരാശരിയില്‍ താഴെ നില്‍ക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് എളുപ്പമാകില്ല. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സാധാരണയില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒന്‍പതാമത്തെ ചോദ്യത്തില്‍ പദഞ്ഞളുടെ ലിംഗവചനം വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതിനു പകരം ലിംഗവചനം കൊടുക്കാതെ കുട്ടികള്ഡ തന്നെ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രയോഗിക്കാന്‍ പറ്റിയ വാക്കുകളായിരുന്നു ഉചിതം. പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ജാതി വ്യവസ്ഥതയുടെ പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ച ലേഖനവും പോസ്റററും -ഇവ ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് എഴുതാന്‍ പ്രയാസമുണ്ടാകില്ല. പതിനൊന്നു മുതല്‍ പന്ത്രണ്ട് വരെയുളള ചോദ്യങ്ങള്‍ ഗുഠലി തൊ പരായീ ഹെ കഥയെ ആധാരമാക്കിയുളളതാണ്. പദത്തിലടഞ്ഞിയ സര്‍വ്വനാമം തെരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതാന്‍ ചോദിക്കുന്നതിനു പകരം പരസര്‍ഗ്ഗത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്താണ് ചോദിച്ചത്.
ചോദ്യം പതിനാലും പതിനഞ്ചും ജൈസല്‍മേര്‍ എന്ന യാത്രാവിവരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുളളതാണ്. ശരിുയായ പ്രസ്താവന തന്നിരിക്കുന്ന ഗദ്യഭാഗത്തു നി്ന്നും കണ്ടെത്താന്‍ പ്രയാസമാകില്ല. എന്നാല്‍ വായ്യ പിരമിഡ് പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനായി കൊടുത്ത ചോദ്യം പതിനാല് തെറ്റായി കൊടുത്തത് കുട്ടികളെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചു. ചോദ്യം പതിനഞ്ച് മുതല്‍ പതിനേഴ് വരെ ബച്ചേ കാം പര്‍ ജാ രഹേ ഹെം എന്ന കവിതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുളളതാണ്. ശരിയായ പ്രസ്താവന തെരഞ്ഞെടുക്കാനുളളതാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം. കവിതാ ഭാഗത്തു നിന്നു തന്നെ ഉത്തരം എഴുതുന്നതില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രയാസം കാണില്ല. കവിതയുടെ ആസ്വാദനകുറിപ്പ് എഴുതാനുളളതാണ് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം. പാഠപുസ്തകത്തിന് പുറത്ത് നിന്നുമുളള ചോദ്യഞ്ഞളഴാണ​് പതിനെട്ടും പത്തൊന്‍പതും. പ്രകാശ് എന്ന പദത്തിന്റെ സമാനാര്‍ത്ഥം എഴുതാനുളള ചോദ്യം കുട്ടികള്‍ക്ക് എളുപ്പമാകാം. ചേരും പടി ചേര്‍ക്കാനുളള ചോദ്യവും കുട്ടികള്‍ക്ക് എളുപ്പമായി.
ബീര്‍ബഹൂട്ടി , ഠാക്കുര്‍ കാ കുവാം, ബച്ചേ കാം പര്‍ ജാ രഹേ ഹെ, ജൈസല്‍മേര്‍, ഹതാശാ സേ ഏക് വ്യക്തി ബൈട് ഗയാ ഥാ, സബ്സേ ബഡാ ഷോ മാന്‍ , ഗുഠലീ തോ പരായീ ഹൈ എന്നീ പാഠഭാഗങ്ങള്‍ മത്രമാണ് ചോദ്യ കര്‍ത്താവ് പരിഗണിച്ചടത്. എന്നാല്‍ ടൂടാ പഹിയാ , അകാല്‍ ഔര്‍ ഉസ്കെ ബാദ് , ബസന്ത് മേരെ ഗാവ് കാ , ഊട് ബനാം രേല്‍ഗാഡി തുടങ്ങിയ പാഠങ്ങള്‍ തമസ്കരിക്കപ്പെട്ടു.-----------------------------------------------------------------

SSLC EXAMINATION MARCH -2018
Third Language
HINDI Total Score : 40
SCORING KEY
प्र.सं.
मूल्यांकन सूचक
स्कोर
कुल अंक
1
बेला को लज्जा का अनुभव हो रहा था ।
1
1
2
बेला का मन बहूत खराब हो जाएगा
1
1
3
पत्र
-स्थान,तारीख, संबोधन ,स्वनिर्देश,पता आदि के साथ कल्पना करके विषय का सही संप्रेषण करके पत्र लिखा है।
-स्थान,तारीख, संबोधन ,स्वनिर्देश,पता आदि के साथ कल्पना करके पत्र लिखा है।
-पत्र के उपर्युक्त सूचक उपज में आशिक रूप में है।
-पत्र लिखने का प्रयास किया है।
अथवा
डायरी
-प्रसंग के आधार पर अपने विचारों को जोड़कर आकर्षक रूप से डायरी लिखा है।
-प्रसंग के आधार पर आकर्षक रूप से डायरी लिखा है।
-प्रसंग के आधार पर डायरी लिखा है।
-डायरी लिखने की कोशिश की है।


4


3

2
1
4

3
2
1
4
4
4
पाँच साल का बच्चा इस उग्र भीड़ को झेल पाएगा ।
यह सोचकर माँ डर गई ।
1
1
5
बातचीत
प्रसंग के अनुकूल आपसी संबन्ध के साथ पात्रोचित बातचीत है।
प्रसंग के अनुकूल आपसी संबन्ध के साथ बातचीत लिखा है।
अंशिक रूप से प्रसंग के अनुकूल बातचीत लिखा है।
बातचीत लिखने का प्रयास किया है।


4
3
2
1

4
6
कवि व्यक्ति की हताशा को जानता था
1
1
7
-कवि और कविता का नाम उल्लेख करके समग्र रूप से पंक्तियों का आशय लिखा है।
-कवि और कविता का नाम उल्लेख करके पंक्तियों का आशय लिखा है।
-पंक्तियों का आशय लिखने की कोशिश की है।

3

2

1

3

8
अवसर की प्रतीक्षा करना ।
1
1
9
प्रकाश कुएँ पर आ रहा था ।
1
1
10
लघु-लेख
शीर्षक , भूमिका , विषय - विश्लेषण और उपसंहार के साथ जातिप्रथा की समस्या पर लघु-लेख लिखा है।
लघु-लेख के उपर्युक्त सूचक उपज में आँशिक रूप में है।
उपज में दो - एक सूचक है।
लघु-लेख लिखने का प्रयास किया है।
अथवा
पोस्टर
- " हमारी जाति मानव जाति " संदेश देते हुए -उचित रूप-संविधान के साथ आकर्षक रूप से पोस्टर तैयार किया है।
-उपर्युक्त मुद्दों में से किसी एक को छोड़कर पोस्टर तैयार किया है।
-आँशक रूप से मुद्दों का पालन करके पोस्टर तैयार किया है।
- पोस्टर तैयार करने का प्रयास किया है।4

3
2
14

3

2
1


4
4
11
मैं + का = मेरा
1
1
12
टिप्पणी
- " लड़कियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नियंत्रण " विषय पर विश्लेषण करके सूचकों की सहायता से टिप्पणी लिखी है।
- " लड़कियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नियंत्रण " विषय पर सूचकों की सहायता से टिप्पणी लिखी है।
-आंशिक रूप से टिप्पणी लिखी है।
- टिप्पणी लिखने का प्रयास किया है।
अथवा
पटकथा
- प्रसंग के आधार पर समग्र रूप से स्थान, समय, परिवेश , पात्रों की आयूु , चाल-चलन , हाव-भाव आदि को और उचित संवादों को जोड़कर पटकथा लिखी है।
-प्रसंग के आधार पर स्थान, समय, परिवेश , पात्रों की आयूु , चाल-चलन ,हाव-भाव आदि को और उचित संवादों को जोड़कर पटकथा लिखी है।
-आँशिक रूप से पटकथा लिखी है।
-पटकथा लिखने की कोशिश की है।4

3

2
14

3

2
1
44
13
सीमा की दोनों ओर की ज़मीन एक है।
1
1
14
वाक्य पिरमिड़
चरने नहीं जाते ।
जानवर चरने नहीं जाते ।
जानवर दूसरी तरफ़ चरने नहीं जाते ।
तारबंदी से जानवर दूसरी तरफ़ चरने नहीं जाते ।


1

12
15
बच्चे सुबह-सुबह काम पर जा रहे हैं।
1
1
16
बच्चा काम पर जा रहा है।
1
1
17
आस्वादन टिप्पणी
- कवि और कविता का नाम उल्लेख करके समग्र रूप से कविता का आशय ,कविता का शिल्प , कविता की प्रासंगिकता आदि पर टिप्पणी लिखी है और उचित शीर्षक दिया है।
- कवि और कविता का नाम उल्लेख करके समग्र रूप से कविता का आशय को लेकर कविता पर टिप्पणी लिखी है और उचित शीर्षक दिया है।
- कवि और कविता का नाम उल्लेख करके कविता का आशय
को लेकर टिप्पणी लिखी है ।
- कविता पर लिखने की कोशिश की है।43


2

1

4
18
रोशनी
1
1
19
सही मिलान
पेडों के ऊपरी हिस्से में - रोशनी छाई हुई है।
सड़क के किनारे के - चुल्हों से धुआँ उठता है।
आवारे कुत्ते सड़कों पर - दौड़ते रहते हैं ।
स्कूल के बच्चे पीठ पर - बस्ते लिए जाते हैं ।


1
1
1
1


4


Prepared by
Asok kumar N.A.
H.S.A. Hindi
GHSS Perumpalam
Alappuzha (dt)
Mob- 9447378576

2018, ജനുവരി 4, വ്യാഴാഴ്‌ചഅക്കാദമിക മാസ്ററര്‍ പ്ളാന്‍ (ഹിന്ദി )

മേഖല – വായന

1. നല്ല വായന

ലക്ഷ്യം: മുഴുവൻ കുട്ടികളും ലഘു വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ സാധിക്കണം

പ്രവർത്തനം - 1

തിരഞ്ഞെടുത്ത ലളിതമായ 101 പുസ്തക ഹിന്ദി ലൈബ്രറി

* ഹിന്ദി കഥ പുസ്തക്
* ചിത്രകഥ പുസ്തക്
* കവിതാ പുസ്തക്
* ലേഖന്‍ പുസ്തക്
* ഹിന്ദി ക്വിസ്സ് ബുക്ക്

സമാഹരണ - സാമ്പത്തിക ശ്രോതസ്

ഓരോ പുസ്തകം കുട്ടികള്‍ / അദ്ധ്യാപകര്‍ സംഭാവന ചെയ്യുക
അദ്ധ്യാപകന്റേയും നാട്ടിലെ റിട്ടയർ ചെയ്ത ഹിന്ദി ഭാഷയെ പഠിച്ച / പഠിപ്പിച്ച ഗൃഹ സന്ദർശനത്തിലൂടെ സമാഹരിക്കുക.മറ്റേതേങ്കിലും സ്പോൺ ഷർഷിപ്പിലൂടെ പണം സമാഹരിച്ച് ഹിന്ദി പുസ്തകങ്ങള്‍ വാങ്ങുക

പ്രവർത്തനം: 2

ഓരോ ഹിന്ദി പിരിയഡിലെ ആദ്യ അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ ഒരാൾ ഒരു പുസ്തകത്തിലെ ഒരു പേജ് ഉറക്കെ വായിക്കുക.വായിച്ച ബുക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കാൻ റിക്കോർഡ് വേണം . കൂടുതൽ ബുക്കുകൾ വായിച്ച കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനം നൽകുക.

മേഖല – ലേഖനം

2 നല്ല എഴുത്ത്

* ക്ലാസ് മാസിക നിർമ്മാണം

* ചുമർ പത്രിക നിർമ്മാണം

* വായനാ കാർഡ് നിർമ്മാണം

മോഡൽ നൽകി മത്സരം നടത്തി നല്ലത് കണ്ടെത്തി വീണ്ടും ശരിയാക്കി A4 ൽ വൃത്തിയിൽ എഴുതി (ചിത്രം )കളർ നൽകി ലാമിനേഷൻ ചെയ്ത് വായനാ കാർഡ് നിർമ്മിക്കുക.മേഖല -ആസ്വാദനം

3 നല്ല ആസ്വാദന

പാടാനും പറയാനും കഴിയുന്ന മികച്ച പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തി മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ ആസ്വദിപ്പിക്കുവാനും ശ്രവിക്കാനും അവസരം സൃഷ്ടിക്കാൻ
രണ്ടാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ അസ്വാദന സഭ ചേരുക

മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഒരിക്കൽ പാടിയ / പറഞ്ഞ കുട്ടികളെ അടുത്ത സഭയിൽ ആസ്വാദകരാക്കണം (എന്നും ഒരാൾ പാടരുത് )
പ്രൊജക്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച പത്ത് കഥകളുടെ / പാട്ടുകളുടെ / ഹൃസ്വ ഫിലിം / തമാശകളുടെ വീഡിയോ കേൾപ്പിക്കുക.

ഉദാ:
1 അനിമേഷന്‍ കഥകള്‍
2. മുല്ല നസ്റുദ്ധീൻ കഥ
3 ജംഗല്‍ കീ കഹാനിയാം
4 സന്ദേശ കഥകൾ
5 ഗുണപാഠം കഥകൾ
6. ചിത്രകഥകൾ
( യൂടൂബിൽ നിന്ന് ഡൗൻലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം )


മേഖല - മത്സരങ്ങൾ

4. നല്ല മത്സരങ്ങൾ


സ്കൂളുകളിൽ പ്രതിഭകൾക്ക് മാത്രം വിജയം പോരാ എല്ലാവരുംവിജയി എന്നതിലേക്ക് സ്കൂളിൽ വ്യത്യസ്ത കാറ്റഗറിയിൽ മത്സരം നടത്തുക

ഉദാ:
1 ക്വിസ്സ്
2 പദ നിർമ്മാണം
3 കഥാപൂരണം
4. കവിത പൂരണം
5. പദപ്രശ്നം
6.വേഡ് ഹണ്ടിംഗ്
7 കളറിംഗ്
8 മെമ്മറി ടെസറ്റ്
9 ഗദ്യ വായന
10,പദ്യ ആലാപനം
11 ആംഗ്യ ഗാനം(കൊറിയോഗ്രാഫി)
12 കഥ പറയൽ
13 ദോഹ ആലാപനം
14 പദപയറ്റ്
15. വിവിധ പസിൾസ്
16. സ്കിറ്റ് , നാടകം

മേഖല- ദിനാചരണങ്ങള്‍

5. നല്ല ദിനങ്ങൾ

സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ദിനാചരണങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ അദ്ധ്യാപകന്റെ സഹായത്തോടെ പോസ്റ്റർ നിർമ്മാണം

ഉദാ:
ലോക ജല ദിനം മാർച്ച് 22
ഈ ഭാഗം മാത്രം ഹിന്ദിയിൽ എഴുതി ജലപ്രാധാന്യമായ ഒരു ചിത്രം മാത്രം

തിരഞ്ഞെടുത്ത 20 ദിനാചരണത്തിൽ മാറി മാറി കുുട്ടികൾ പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കാൻ അധ്യാപകൻ മുൻ കൂട്ടിപ്ലാൻ ചെയ്യണം
ഇത് ഗ്രൂപ്പ് മത്സരമാക്കാം

മേഖല – പ്രകടനങ്ങള്‍

6 നല്ല – ഹിന്ദി അസംബ്ലി.

* ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഹിന്ദി അസംബ്ലി


7 നല്ല ഹിന്ദി ഫെസ്റ്റ്

ഹിന്ദി ദിനത്തിലോ അല്ലാത്തതോ ഒരു മുഴുവൻ സമയ / ഹാഫ് ഡേ ഹിന്ദി ഫെസ്റ്റ് നടത്തുക.

* ഉത്ഘാടനം

* വ്യക്തികളെ ആദരിക്കൽ

* ഇത് വരെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ ഹിന്ദി മത്സരങ്ങളുടെ സമ്മാനദാന ചടങ്ങ്
* മികച്ച ഹിന്ദി കലാ അവതരണം

* തൊട്ടടുത്ത ഹിന്ദിയുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട കവികൾ / പണ്ഡിതർ / ആദരിക്കൽ

* ഫിലിം പ്രദർശനം

8 നല്ല സ്കൂൾ വാർഷികം

സ്കൂൾ വാർഷികത്തിൽ ഹിന്ദി ഗ്രൂപ്പ് / സിംഗിൾ ഡാൻസ് ,നാടകം ,പ്രസംഗം, അഭിനയം, (മോണോആക്ട്,മിമ്ക്രി) പദ്യം ചൊല്ലല്‍ , സ്കിറ്റ് അവതരണം, കൊറിയോഗ്രാഫി,കഥാ രചന, കവിതാ രചന etc (ചുരുങ്ങിയത് പത്ത് ഇനങ്ങൾ)

Prepared by ASOK KUMAR N.A
GHSS PERUMPALAM
ALAPPUZHA (DT)
MOB. 9447378576